การจัดการองค์กร

กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการจัดการ
SEE OUR WORK

บริษัทที่ปรึกษาแตกต่างจากคู่สัญญาจ้าง เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษามักเป็นผู้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและคล้ายคลึงกับเรื่องที่ท่านต้องการจะแก้ไข บริษัทที่ปรึกษามักจะถูกว่าจ้างเพื่อให้ทำงาน และส่งมอบผลงานที่เฉพาะเจาะจง โดยปกติบริษัทที่ปรึกษาจะมีวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุดกับแต่ละโครงการ โดยที่ไม่เสียเวลามากในการลองผิดลองถูก นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะมีทีมงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทจึงจะสามารถเลือกใช้และจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของแต่ละโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา ต่างจากคู่สัญญาจ้างทั่วไปอย่างไร

บริษัทที่ปรึกษาและคู่สัญญาจ้างทั่วไปแตกต่างกันมาก คู่สัญญาจ้างทั่วไปมักเป็นคู่สัญญาชั่วคราว ซึ่งบริษัทจ้างมาช่วยเหลือธุรกิจในช่วงที่มีความต้องการจากลูกค้าเข้ามามากเป็นพิเศษ คู่สัญญาจ้างทั่วไปอาจเป็นผู้มีความสามารถ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน และถูกจ้างเข้ามาเป็นรายบุคคล องค์กรของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้บริหาร, ดูแล และกำหนดทิศทางการทำงานของคู่สัญญาจ้างทั่วไปเหมือนกับการบริหารพนักงานภายในองค์กร

ดังที่ได้กล่าวข้างต้น คู่สัญญาจ้างชั่วคราวเป็นเพียงแค่พนักงานที่ทำงานร่วมกับบริษัทของท่านเพียงชั่วขณะ อัตราค่าจ้างของคู่สัญญาจ้างชั่วคราวอาจมีราคาสูงกว่าพนักงานปกติไม่มากนัก ทั้งนี้ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ก็คือค่าดำเนินการและค่าความไม่สม่ำเสมอของงานที่จะเข้ามา โดยทั่วไปแล้วคู่สัญญาจ้างชั่วคราว จะมีราคาสูงกว่าพนักงานปกติ 20- 30%

สำหรับที่ปรึกษานั้นจะต้องมีความรับผิดชอบในการนำเสนอผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง และจะเป็นผู้ที่มีความสามารถและความชำนาญในหลายด้าน ทีมที่ปรึกษา จะมีหัวหน้าทีมซึ่งจะมีความอาวุโส มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง ทีมที่ปรึกษาอาจจะมีการลงทุนในวิทยาการและเครื่องมืออำนวยการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งถ้ามองในแง่นี้แล้ว ที่ปรึกษามิได้ทำงานคล้ายคลึงกับพนักงานทั่วไป หรือคู่สัญญาจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้างจึงมีความแตกต่างกันด้วย

Beyond Corporate Consulting

มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงาน ด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME

ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาเจาะจงและมีทาง เลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ
หลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน

001
1

ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

i) จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องมีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา
ii) บุคลากรที่ปรึกษาทำงานเต็มเวลา (Full Time)
iii) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

002
2

เงื่อนไขการได้รับสาขา

i) วัตถุประสงค์การจัดตั้งต้องสอดคล้องกับสาขา
ii) ความเชี่ยวชาญหลักของบุคลากรที่ปรึกษา ต้องสอดคล้องกับสาขา
iii) ประสบการณ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่แล้วเสร็จในสาขาเดียวกัน

003
3

เอกสารการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

บริษัท ออกแบบ งาน ระบบ M&E

บริษัท ออกแบบ งาน ระบบ M&E รับ ออกแบบ งานระบบ M&E; ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และอื่น ๆ, ถอดแบบ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง และตรวจรับบ้าน.

เครื่องครัวสแตนเลส

เครื่องครัวสแตนเลส สั่งทำ เครื่องครัวสแตนเลส ถังน้ำแข็งสแตนเลส ตู้เค้ก ตู้มินิมาร์ท ซิงค์ล้างจาน เคาร์เตอร์สแตนเลส คุณภาพสูง เราก็มีพร้อมให้บริการจัดส่งทุกพื้นที่ทั่วไทย.

PVD Coated

PVD Coated Producer of Coating Equipment for Hard, Tribological and Optical Coatings. Founded In 1887. View Events. Advanced Equipment. Highlights: ISO 9001:2000 Certified, Online Contact Form Available.​

งานระบบดับเพลิง

งานระบบดับเพลิง เรามีทีมออกแบบและติดตั้งของเราเอง “รับงานแล้วไม่จ้างงานต่อ” และที่สำคัญเราให้คำปรึกษา สำรวจหน้างาน ทำแบบ ทำ BOQ ประเมิณราคาฟรี. บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง

The design process, at its best, integrates the aspirations of art, science, and culture.

A Great Mega Project

High Tower Building

Skyscraper Project

Big Company Headquarter

National Museum

Skyscraper Tower

วิสต้า แอสโซซิเอท บจก.

ธุรกิจนี้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม: การจัดการองค์กร
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการจัดการ

On April 15, 2015, the Prize for Science and Technology (Technology Category) under the 2015 Commendation for Science and Technology by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology was awarded to Takashi Yamamoto, Representative Director and President of Yamamoto Scientific Tool Laboratory Co., Ltd.We would like to extend our gratitude to our overseas distributors for this award, which was given for his achievements in the development of ultra-micro hardness blocks for nanoindentation and the equivalent indentation depth hardness test for enabling a direct comparison of hardness values over a wider range using the same hardness scale.